Visviews

Disclaimer

Onze missie bij Visviews.nl is belangrijk: jou zo veel mogelijk leren over onze persoonlijke kennis van het vissen. Alle informatie die te vinden is op Visviews.nl is eigendom van Tikihulu. De informatie op deze website mag niet verveelvoudigd worden of gebruikt worden voor publicatie in verschillende vormen. Daarbij mag Visviews.nl nooit gebruikt worden voor criminele activiteiten; Visviews.nl verleent dan ook alle medewerking aan opsporingsdiensten als deze ter sprake komen.

Affiliate disclaimer

Met Visviews.nl verwijzen wij zo nu en dan naar webshops die producten verkopen. Dit doen wij alleen als we vinden dat er sprake is van toegevoegde waarde voor onze bezoekers. Spreken we over een product, dan willen wij de bezoeker direct de mogelijkheid bieden om deze aan te schaffen. 

Op Visviews.nl verkopen wij dus zelf geen producten of artikelen. Wanneer een bezoeker een product aanschaft bij een webshop na door te zijn verwezen door Visviews.nl, zijn de voorwaarden en regelgeving van desbetreffende webshop van toepassing. 

Visviews.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met aankopen en eventuele schade die daaruit voortvloeien.

Inkomsten disclaimer

Bij het doorsturen van onze bezoekers naar een webshop, kan er sprake zijn van een affiliate samenwerking. Wanneer een bezoeker die door Visviews.nl is doorverwezen daadwerkelijk een product koopt, kunnen wij een commissie ontvangen op basis van het aankoopbedrag. Hoewel wij hieraan verdienen, is dit niet van invloed op onze mening bij het advies van producten of artikelen. Elk product of artikel wordt namelijk zorgvuldig uitgezocht voordat het op de website online komt.

Aanpassingen, suggesties of feedback

Op Visviews.nl schrijven we dagelijks content in de vorm van blogartikelen en advies pagina’s. Hierin delen wij onze persoonlijke opgedane kennis op het gebied van de sportvisserij. Het kan voorkomen dat jij van mening bent dat de informatie niet kloppend is of aangevuld dient te worden. Hoewel we bij Visviews.nl de grootste aandacht besteden aan het voorzien van de juiste informatie kan het voorkomen dat informatie niet overeenkomt met informatie die terug te vinden is in webshops waar wij naar doorverwijzen. Wanneer een bezoeker opmerkt dat de informatie verschilt of in zijn ogen onjuist is, vragen wij contact op te nemen via info@tikihulu.com

Wij staan open voor feedback of suggesties, zodat we Visviews.nl constant kunnen verbeteren. 

Nederlands recht van toepassing

Op Visviews.nl is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer een bezoeker gebruik maakt van Visviews.nl wordt er automatisch akkoord gegaan met deze disclaimer. Visviews.nl kan ten allen tijden de disclaimer, zonder dit van te voren aan te kondigen, aanpassen en uitbreiden. Op Visviews.nl zijn auteursrechten van toepassing.